Odzież ochronna powinna cechować się posiadaniem i spełnianiem odpowiednich norm. Dzięki temu można ją właściwie dobrać do potrzeb, które cechują dany zakład, firmę lub przedsiębiorstwo. Takie normy dotyczą poszczególnych elementów, które muszą wykazywać się określoną odpornością na rozmaite czynniki, w tym chemiczne, fizyczne oraz mechaniczne. Dla znacznego ułatwienia tych kwestii wykorzystuje się specjalne oznakowanie oraz numerację. Można je rozpatrywać na przykładzie rękawic, które są wykorzystywane w praktycznie każdym zawodzie lub pracach. Dla nich jedna z norm to EN 388, w której uwzględnia się między innymi takie czynniki jak odporność na ścieranie, przebicia, rozdarcia. Najważniejsza jest tu jednak skala, która w nich występuje. Obejmuje ona numerację od 0 do 4, jedynie w przypadku współczynniku na przecięcie skala sięga aż numeracji 5. Im numeracja jest wyższa, tym zapewniana ochrona przed zagrożeniami jest skuteczniejsza. W wielu firmach wybiera się najbardziej skuteczne i bezpieczne rozwiązania. Kluczowa jest tu jednak kategoria, do której zaliczana jest odzież.

Tu podobnie można znaleźć podział na kilka kategorii. W tym przypadku można wyróżnić trzy kategorie. I kategoria oznacza minimalne zagrożenie, które najczęściej wymaga podstawowej ochrony. Wiąże się ona zazwyczaj z zapewnieniem bardziej komfortowych warunków pracy, co przekłada się na jej wydajność. II kategoria to już poważniejsze zagrożenie, które wymaga zastosowania adekwatnych rozwiązań. Średnie ryzyko wiąże się z uszkodzeniami na czynniki ścierające, przecięcia i typowe dla warunków pracy uszkodzenia. Ostatnia III kategoria to już poważne ryzyko związane z uszkodzeniami ciała. Obejmuje to kwestie substancji chemicznych, wysokim napięciem i im podobnymi. Odpowiednie oznakowanie są ważnym elementem nie tylko rękawic, również i innych części odzieży. Wszystko po to by zapewnić naszyty poziom ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach.